Philippine van der Schuyt

“Zoek je kritische tegenstanders op en weet wat hen beweegt. Dat verscherpt uiteindelijk je projectresultaat.”

Van huis uit is Philippine planoloog. Ze studeerde aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 1990 is ze werkzaam bij verschillende projectmanagement- en adviesbureaus. In 2012 landde ze bij VINU.

Als procesmanager werkt zij aan ruimtelijke opgaven in de breedste zin van het woord: herinrichtingsvraagstukken, de ontwikkeling van nieuwe gebieden, infrastructuur of een combinatie van functies. Zij focust zich op de eerste fasen van projecten waar de procesaanpak wordt uitgedacht, de inhoud vorm krijgt en waar de samenwerkingsverbanden worden gesmeed. Ook adviseert Philippine onze opdrachtgevers over het optimaliseren van hun organisatie.

Opdrachtgevers typeren Philippine als doelgericht, sensitief en betrouwbaar. Haar kracht is het uitzetten van lijnen tot een integrale procesaanpak, het verbinden van belangen en het optuigen van een slagvaardige projectorganisatie. Door het zien, verwoorden en benutten van de drijfveren van partijen is zij in staat deze partijen bij elkaar te brengen. De nadruk ligt op samenwerking en vooruitgang. Door haar ervaring in de rol van strategisch adviseur bij bestuurlijk lastige afwegingen heeft zij een uitstekende bestuurlijke antenne. Naast haar projecten wordt Philippine regelmatig gevraagd als (onafhankelijk) gespreksleider bij werksessies en bewonersbijeenkomsten.


Een greep uit Philippine’s projecten:

  • Herinrichting openbare ruimte Lammmermarkt, Nieuwe Beestenmarkt en Lakenpark – gemeente Leiden
  • Hoogwaardig OV Zeezijde Leiden Centraal – gemeente Leiden
  • Ombouw Amstelveenlijn – Stadsregio Amsterdam
  • Implementatie Wet lokaalspoor – Stadsregio Amsterdam
  • Programmamanagement Hoogwaardig OV A9 en Projectmanagement Hoogwaardig OV Daalwijkerdreef – Stadsregio Amsterdam
  • Uitvoeringsprogramma Greenport Aalsmeer – Stichting Greenport Aalsmeer
Vinu.nl uses tracking-cookies. This anonymous saves data about your visit to enhance the website and your experience.