Jelle Postma

“Verder kijken dan wat aan tafel gebeurt is de sleutel om een project tot succes te maken.”

Na het afronden van de studie Bestuurskunde aan de Universiteit Twente ging Jelle aan de slag als trainee bij de provincie Noord-Holland. Daar ontwikkelde hij zich in twee jaar tot allround beleidsadviseur. In 2015 stapte hij over naar VINU waar hij doorgroeide tot projectleider en adviseur.

De expertise van Jelle ligt in het gebied van mobiliteit, infrastructuur en gebiedsontwikkeling. Hij heeft ervaring met werken op het snijvlak van beleid en uitvoering en is sterk in het bijeenbrengen van partijen door te zoeken naar gemeenschappelijke belangen.

Vrienden en familie omschrijven Jelle als ondernemend, creatief en communicatief. Hij is gemakkelijk in de omgang en weet met zijn enthousiasme mensen met zich mee te krijgen. Jelle houdt vol tot hij het antwoord heeft. Met aandacht voor de mens krijgt hij zaken voor elkaar.

Jelle woont samen met zijn vriendin in Haarlem. In zijn vrije tijd rijdt hij graag op zijn motor. Een meer rustgevende hobby is het verzamelen van unieke oude horloges.


Een greep uit Jelle’s projecten:

  • Adviseur gebiedsontwikkeling en grondverkoop Crailo – Provincie Noord-Holland
  • Beleidsmedewerker infrastructuur en openbaar vervoer – Vervoerregio Amsterdam
  • (Assistent) projectleider en omgevingsmanager HOV Centrumroute – Gemeente Leiden
  • Adviseur meekoppelkansen Markermeerdijken – Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
  • Adviseur Beter Benutten 2 Schiphol Trade Park, Beukenhorst-Zuid en Park 20|20 – Schiphol Area Development Company
Vinu.nl uses tracking-cookies. This anonymous saves data about your visit to enhance the website and your experience.